Velkommen

Coop Frosta SA består av to Coop Extra, en Byggmix en Coop Elektro, Kafeteria og en Esso-stasjon. Coop Frosta har rundt 75 ansatte fordelt på 49 årsverk.
Vi har butikker i både Frosta og Levanger kommune. På Frosta eier og driver vi et kjøpesenter (Frostasenteret) bestående av 10 virksomheter. Administrasjonen ligger på Frostasenteret.